اشنایی با مبانی طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

کدها و استانداردهای مربوط به ایمنی

  • NFPA
  • BS
  • Local Standards

دلایل انتخاب NFPA بعنوان مرجع

  • بررسی جامع و دقیق با تألیف نزدیک به 300 کد در بخشهای مختلف
  • همکاری با متخصصین ایمنی همچون Kennet Isman ، William Koffel ، Dr John Bryan ، James Lake ، در تدوین کد ها
  • بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه ایمنی
  • وسعت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی آمریکا
  • حضور نژاد های مختلف با مشخصات فردی متفاوت در آمریکا

الف- سیستم های اسپرینکلر (NFPA 13)

تصورات اشتباه درباره سیستمهای اسپرینکلر:

  1. همه اسپرینکلرها در یک زمان فعال می شوند.

 1 Sprinkler: 65%, 2 or fewer: 81%, 3 or fewer: 88%

2 -بدون اینکه حریقی رخ داده باشد، ممکن است اسپرینکلرها بصورت تصادفی فعال شوند.
3 – سیستمهای اسپرینکلر گران و پر هزینه هستند.
4 – تأثیرات منفی آب برروی تجهیزات دستکمی از آتش سوزی ندارد.

ادامه مطلب در: اشنایی با مبانی طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلردسته ها :
X