اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ایاندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ایفرمت: PDF     تعداد صفحات: 408 نویسنده: نیکلاس سولفاندیسمترجمین: دکتر رحیم کوهی و دکتر محمد هادی هادی زاده یزدییرفصل های کتاب به شرح زیر است. در انتها کتاب را به صورت مستقیم می توانید د
دسته ها :
کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسیکتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسیفرمت:Pdf       تعداد صفحات: 382 مترجمان: محمد ابراهیم ابوکاظمی, هوشنگ سپهری,  علیرضا بینشسرفصل ها:فصل 3: ساختار اتم و هستهفصل 4: پرتوزاییفصل 5: برهم کنش پرتوها با مادهفصل
دسته ها :
اشنایی با مبانی طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلرکدها و استانداردهای مربوط به ایمنیNFPABSLocal Standardsدلایل انتخاب NFPA بعنوان مرجعبررسی جامع و دقیق با تألیف نزدیک به 300 کد در بخشهای مختلفهمکاری با متخصصین ایمنی همچون Kennet Isman ، William Koffel ، Dr John Bryan ، James Lake ، در تدوین کد هاب
دسته ها :
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی فرمت: PPT     تعداد صفحات: 55اهداف ارزیابی ریسک مواد شیمیاییشناخت خطرات ناشی از تمام مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده، انبار و یا حمل و نقل میشود.ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی خطرناک از طریق تنفسی، پوستی و گوارشیارزیاب
دسته ها :

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

 فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 104

مولف: احسان الله حبیبی


دانلود کتاب ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

دسته ها :
X