مهارت های امداد جاده ای

سرفصل مقاله:

  • اهداف رها سازی

  • کنار زدن یا برداشتن سقف یک ماشین که روی چرخ هایش قرار دارد

  • ابزارهای دستی

  • نمایان کردن قسمت درونی وسیله نقلیه ای که چپ کرده

  • روش های رها سازی مصدومین و قربانیان

و بسیاری از موضوعات دیگر که در بخش ایمنی حمل و نقل مشاهده کنید.

دسته ها :
مقالات ایمنی حریقدر ابتدا شما را به کلیاتی از ایمنی حریق آشنا می کنیم و در اخر شما را با بانک اطلاعاتی ایمنی حریق آشنا می کنیم1- ایمنی حریقاتش عبارت است از یک سری از واکنش های شیمیا یی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال است .تعریف دیگر اتش بدین قرار است که ترکیب سر
دسته ها :
جزوه دوره آموزشی ایمنی جوشکاریجزوه دوره آموزشی ایمنی جوشکاری و برشکاریاصلاحات و تعاریف:ایمنی (safety): میزان درجه دور بودن از خطر- ایمنی نسبی استخطر (danger) : قرار گرفتن درموقعیت هایی دارای پتانسیل آسیب رسانی به افراد و تجهیزات و مختل کردن فعالیت هستندحادثه: در اثرعملی شدن شرایط خطر و وقوع حادثه ای
دسته ها :
مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست پیمانکارانمدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست پیمانکارانایمنی پیمانکارانعناصر و امکانات موجود در صنایع / سازمان‌هانیروی انسانی (People)آسیب، بیماری و مرگتجهیزات (Equipment)اتلاف سرمایه و یا سرویس و جایگزینی آن‌هامحیط زیست (Environment)تأثیرات سوء بر محیط زیستف
دسته ها :
ایمنی برقدر این بخش به صورت کامل ایمنی برق را در 153 اسلاید توضیح می دهیم که مهمترین موضوعات آن در زیر بیان شده است:راه های ایجاد برق گرفتگی (شوک الکتریکی)عوامل موثر در برق گرفتگیانواع جریان های الکتریکی و مسیر های عبور آنها از بدناثر فرکانس در برق گرفتگیسوختگی ناشی از برق گرفتگیتعریف ولتاژ تماسی, گ
دسته ها :
ایمنی انبارایمنی انبارفهرست:مقدمهفصل اولتعریف انبارانواع انبارهانکات مورد توجه برای احداث انبارکف انبارسقف انبارعوامل مهم در استقرار کالا و مواد در انبارهااصول اساسی در مورد چیدمان کالا در انبارهافصل دوممسائل ایمنی مرتبط با فضای فیزیکی انبارعلل عمومی رایج حوادث در انبار و پیشگیری از آنهاآسیب های ته
دسته ها :
تعریف بهداشت حرفه ایتعریف بهداشت حرفه ایDefinition of occupational healthتعریف نظامنامه انجمن بین المللی بهداشت حرفه ای :The definition in the IOHA Byelaws is'Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the workingenviro
دسته ها :
X