راهنمای افزایش وزن نوزادی که دچار کندی یا اختلال رشد استاختلال رشد به ناتوانی کودک و شیرخوار در رشد طبیعی گفته می‌شود. تا زمانی که تشخیص خاصی برای توجیه این مشکل نباشد از اصطلاح اختلال رشد بچه صحبت می‌شود سنی که این بیماری آن رادربرمیگیرد ۵-۱سالگی است .در بعضی ازاین کودکان مقصر اصلی خود کودک نیست بل
دسته ها :
راهنمای وسایل حفاظت فردیراهنمای وسایل حفاظت فردی فرمت:Pdf   تعداد صفحات: 173فهرست:مقدمهاصطلاحات و تعاریفطبقه بندی انواع وسایل حفاظت فردیالزامات برنامه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردیخط مشی وسایل حفاظت فردیمسئولیت هامسئولیت های کارفرمامسئولیت های کارگرانارزیابی خطر در برنامه
دسته ها :
استانداردهای ایمنی لیفتراکاستانداردهای ایمنی لیفتراکSafety standard for low lift and high lift truckمنبع: ANSI B56.1-2000, Safety Standard for Low Lift and High Lift Truckفرمت:Pdf    تعداد صفحات: 91فهرست:آشنایی با مؤسسۀ استانداردکمیسیون فنی تدوین استانداردپیش گفتارمقدمهبخش 1: مقد
دسته ها :
ایمنی در جابجایی بار با لیفتراک PPTایمنی در جابجایی بار با لیفتراک PPT فرمت:PPT    تعداد صفحات: 34فهرست:نیازهای رانندگان لیفتراکلیفتراک فقط برای جابجایی بار می باشداصول ایمنی عمومیرانندگی ایمنبازرسی های ایمنی و عملیاتیاپراتوری لیفتراکبالا بردن بارپایین گذاشتن بارخالی کردن بار تری
دسته ها :
X