ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی

 فرمت: PPT     تعداد صفحات: 55

اهداف ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

  • شناخت خطرات ناشی از تمام مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده، انبار و یا حمل و نقل میشود.
  • ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی خطرناک از طریق تنفسی، پوستی و گوارشی
  • ارزیابی میزان کفایت اقدامات کنترلی در دسترس
  • مشخص کردن وظایفی که ریسک بالایی برای سلامتی کارکنان دارند
  • پیشنهاد اقدامات کنترلی مناسب برای حذف یا کاهش ریسک


ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی


دسته ها :
X