کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

فرمت:Pdf       تعداد صفحات: 382
 مترجمان: محمد ابراهیم ابوکاظمی, هوشنگ سپهری,  علیرضا بینش

سرفصل ها:

  • فصل 3: ساختار اتم و هسته

  • فصل 4: پرتوزایی

  • فصل 5: برهم کنش پرتوها با ماده

  • فصل 6: دزسنجی تابش

  • فصل 7: اثرات زیست شناختی تابش

  • فصل 8: راهنمای حفاظت در برابر تابش

  • فصل 9: سنجش افزارهای فیزیک بهداشت

  • فصل 10: حفاظت در برابر تابش خارجی

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

 


دسته ها :
X