ایمنی انبار

ایمنی انبار

فهرست:

مقدمه

فصل اول

 • تعریف انبار
 • انواع انبارها
 • نکات مورد توجه برای احداث انبار
 • کف انبار
 • سقف انبار
 • عوامل مهم در استقرار کالا و مواد در انبارها
 • اصول اساسی در مورد چیدمان کالا در انبارها

فصل دوم

 • مسائل ایمنی مرتبط با فضای فیزیکی انبار
 • علل عمومی رایج حوادث در انبار و پیشگیری از آنها
 • آسیب های تهدید کننده کالاها و مواد در انبار
 • عوامل ایجاد نظام صحیح انبارداری
 • رعایت نکات ایمنی درباره کالاها
 • بازرسی های ایمنی
 • اصول حفاظتی در انبار
 • خلاصه فصل دوم
 • سوالات برای خود آزمایی

فصل سوم

 • مسائل ایمنی مرتبط با نگهداری مواد و کالاها در انبار
 • هدف های درسی و آموزشی
 • وسایل جابه جایی و انبار کردن مواد و کالاها
 • شکل وضعیت انبوه کالا
 • انباشت و برداشت انواع مختلف کالا
 • باربرداری
 • قواعد باربرداری
 • نگهداری مواد شیمیایی خطرناک
 • جداسازی انبارها
 • ایمنی و حفاظت کالاها با شیوه علامت گذاری
 • بازرسی های انبار
 • ایمنی در حمل و نقل و وسایل جابجایی
 • سایر بازرسی های ایمنی
 • خلاصه فصل سوم

فصل چهارم

 •  آراستگی و ساماندهی انبار بر اساس 5s

فصل پنجم

 • تعاریف و مفاهیم
 • آتش سوزی و انفجار در انبار
 • علل ایجاد آتش سوزی
 • گسترش آتش
 • انواع آتش ها
 • تدابیر و روش های پیشگیری از آتش سوزی در انبارها
 • اجرای نکات و دستورالعمل های ایمنی
 • خلاصه فصل
 • سوالاتی برای خود آزمایی
 • تعریف پاره ای از اصطلاحات بیمه ای
 • نمونه دستورالعمل بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی اموال و دارایی ها.
ادامه مطلب در: کتاب ایمنی در انبار


دسته ها :
X