ایمنی برق

در این بخش به صورت کامل ایمنی برق را در 153 اسلاید توضیح می دهیم که مهمترین موضوعات آن در زیر بیان شده است:

 • راه های ایجاد برق گرفتگی (شوک الکتریکی)
 • عوامل موثر در برق گرفتگی
 • انواع جریان های الکتریکی و مسیر های عبور آنها از بدن
 • اثر فرکانس در برق گرفتگی
 • سوختگی ناشی از برق گرفتگی
 • تعریف ولتاژ تماسی, گامی, انتقالی
 • انواع برق گرفتگی
 • ایمنی کامل در برابر برق گرفتگی
  • کلید جریان نشتی یا FI
  • کلید جریان تفاضلی
  • کلید RCD تک فاز
  • کلید GFCI/RCBO
  • روش های پیشگیری از برقگرفتگی غیرمستقیم
 • دستورالعمل کار بر روی مدارهای بی برق (سرد)
 • وسایل تست جریان مدار
 • اموزش نجات فرد برق گرفته
 • انواع لوازم ایمنی کار با برق
 • ایمنی برق با سیستم اتصاب به زمین (ارتینگ)
  • اتصال به زمین حفاظتی ( تجهیزاتی)
  • اتصال به زمین الکتریکی (سیستمی)
 • چاه ارت
 • انواع سیستم اتصال به زمین براساس استاندارد IEC 60364
 • سیستم شبکه TN
 • حریم خصوصی هوایی برق
 • انواع میدان های الکترومغناطیس و اثرات آن بر بدن

و بسیاری موضوعات دیگر که با دانلود فایل پیوستی می توانید مشاهده کنید.

ادامه مطلب در: 

ایمنی برق


دسته ها :
X