ایمنی برقدر این بخش به صورت کامل ایمنی برق را در 153 اسلاید توضیح می دهیم که مهمترین موضوعات آن در زیر بیان شده است:راه های ایجاد برق گرفتگی (شوک الکتریکی)عوامل موثر در برق گرفتگیانواع جریان های الکتریکی و مسیر های عبور آنها از بدناثر فرکانس در برق گرفتگیسوختگی ناشی از برق گرفتگیتعریف ولتاژ تماسی, گ
دسته ها :
ایمنی انبارایمنی انبارفهرست:مقدمهفصل اولتعریف انبارانواع انبارهانکات مورد توجه برای احداث انبارکف انبارسقف انبارعوامل مهم در استقرار کالا و مواد در انبارهااصول اساسی در مورد چیدمان کالا در انبارهافصل دوممسائل ایمنی مرتبط با فضای فیزیکی انبارعلل عمومی رایج حوادث در انبار و پیشگیری از آنهاآسیب های ته
دسته ها :
تعریف بهداشت حرفه ایتعریف بهداشت حرفه ایDefinition of occupational healthتعریف نظامنامه انجمن بین المللی بهداشت حرفه ای :The definition in the IOHA Byelaws is'Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the workingenviro
دسته ها :
اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ایاندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ایفرمت: PDF     تعداد صفحات: 408 نویسنده: نیکلاس سولفاندیسمترجمین: دکتر رحیم کوهی و دکتر محمد هادی هادی زاده یزدییرفصل های کتاب به شرح زیر است. در انتها کتاب را به صورت مستقیم می توانید د
دسته ها :
کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسیکتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسیفرمت:Pdf       تعداد صفحات: 382 مترجمان: محمد ابراهیم ابوکاظمی, هوشنگ سپهری,  علیرضا بینشسرفصل ها:فصل 3: ساختار اتم و هستهفصل 4: پرتوزاییفصل 5: برهم کنش پرتوها با مادهفصل
دسته ها :
اشنایی با مبانی طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلرکدها و استانداردهای مربوط به ایمنیNFPABSLocal Standardsدلایل انتخاب NFPA بعنوان مرجعبررسی جامع و دقیق با تألیف نزدیک به 300 کد در بخشهای مختلفهمکاری با متخصصین ایمنی همچون Kennet Isman ، William Koffel ، Dr John Bryan ، James Lake ، در تدوین کد هاب
دسته ها :
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی فرمت: PPT     تعداد صفحات: 55اهداف ارزیابی ریسک مواد شیمیاییشناخت خطرات ناشی از تمام مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده، انبار و یا حمل و نقل میشود.ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی خطرناک از طریق تنفسی، پوستی و گوارشیارزیاب
دسته ها :

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

 فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 104

مولف: احسان الله حبیبی


دانلود کتاب ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

دسته ها :
وسایل حفاظت فردیوسایل حفاظت فردی PPE بعنوان اخرین راه حفاظت از انسان بکار برده می شود که شامل وسایل حفاظت فردی چشم گوش پا دست بدن و سقوط از ارتفاع می باشد. در این بخش قصد داریم که کلیه وسایل حفاظتی که در فعالیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد بررسی کنیم. همه ما میدانیم که از این وسایل
دسته ها :
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPموضوعات:مفاهیم تصمیم گیریتصمیم گیری چند شاخصهتاپسیس TOPSISتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHPروش حداقل مربعات (least squares method) روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method) روش بردار ویژه (Eigenvector Method)روشهای تقریبی (Approxi
دسته ها :
X